Esirukous: Läpimurto kansakunnissa.
Pastorit Michael Howard ja Dutch VanderVlucht.

0