Opettajina Michael Howard (Malawi/Suomi), Dutch VanderVlucht (USA) & Paisley Mavutula (Malawi)