EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 19.5.2018. Viimeisin muutos 19.5.2018.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Out of Africa ry
Postiosoite: Murtomäentie 4-6 F 47, 33470 Ylöjärvi

Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista voit kysyä sähköpostista info@ooa.fi

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön antama nimenomainen suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpitäminen, tiedottaminen ja markkinointi, uutiskirjeen lähettäminen sekä tilausten toimittaminen ja käsittely.

Kerättävät tiedot

Henkilötietoina voidaan kerätä asiakkaan nimi- ja yhteystietoja, kuten osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja maa.

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse tai ennakkotilauslistan kautta.

Tietojen luovutus ja suojaaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niitä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina, ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimalla tavalla. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät ongelmat

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi poistaa yhteystiedon tarpeettomuuden tai osoitetietojen vanhentumisen vuoksi (Postin palautukset).

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

0